Engagera dig

Vi vill att Miljöpartiet New York ska engagera dig!

Miljöpartiet New York finns till för svenskar i och runt New York som är intresserade
av ett modernt, jämställt och hållbart samhälle, och skapas när människor kommer
samman för att dela sina erfarenheter och åsikter.

Ditt engagemang är viktigt och ditt engagemang formar våra aktiviteter. Vi har sedan
starten 2011 bland annat haft en bokcirkel om grön ideologi, besökt Greenpeace-
fartyget Rainbow Warrior, diskuterat förslaget till nytt partiprogram, besökt bondgård,
pratat om klimatet, ekonomin och jämställdheten, gått på bio och sett filmen Chasing Ice,
följt det amerikanska presidentvalet samt gått på seminarium om Obamas valstrategi, 
demonstrerat mot bygget av keystone XL pipeline och haft spännande besök från
Miljöpartiets riksdagsgrupp och kansli, mm.

Om du brinner för miljön, är orolig för klimatet, har idéer om en hållbar ekonomi,
upprörs över orättvisor i samhället, är skeptiskt till det nya betygssystemet eller har ett
allmänt politiskt intresse så tveka inte. Engagera dig i Miljöpartiet New York! Följ oss
på Facebook och Twitter, eller kontakta våra språkrör för information om kommande
träffar.

Välkommen!

Marie Rönn Tell, språkrör
marie.ronn.tell@mp.se

Erik Nygren, språkrör
erik.nygren@mp.se
FÖLJ OSS:


http://instagram.com/miljopartietny